Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie stanu satysfakcji z dostępności i jakości informacji w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej oraz przydatności projektu LIFE Climate CAKE PL

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań w zakresie poprawy dostępu do informacji i danych niezbędnych dla skutecznej oraz efektywnej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), działający w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), zrealizował projekt pod nazwą „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE PL). Celem tego przedsięwzięcia było zbudowanie narzędzi analitycznych, a następnie wykorzystanie ich do wygenerowania potrzebnej wiedzy i dostarczenie jej zainteresowanym osobom i podmiotom. Projekt był dofinansowany ze środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany ze środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Raporty opisujące wyniki wykonanych analiz są dostępne na naszej stronie internetowej pod linkiem https://climatecake.ios.edu.pl/materialy-informacyjne-i-publikacje/raporty-cake/.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, dzięki której możliwa będzie ocena dotychczasowych prac, a jednocześnie weryfikacja i poprawność kierunków, w które nadal zamierzamy w przyszłości rozwijać. Zależy nam na Państwa ocenie obecnego i przyszłego stanu w zakresie dostępności informacji, jej przydatności, jakości i kompletności oraz zasadności działania Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE). 

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji – proszę o kontakt.
Robert Jeszke, Koordynator Projektu
e-mail:
Robert.Jeszke@kobize.pl

W tej ankiecie jest 13 pytań.
Kliknij aby przejść do polityki prywatności.