0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności w zakładach przetwórczych sektora nasion oleistych

Ankieta dla zakładów przetwarzających nasiona oleiste - m.in. rzepak, rzepik dla przemysłu spożywczego

Definicje:

*ŻYWNOŚĆ - nasiona oleiste oraz wytworzone z nich produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi

**STRATA - nasiona oleiste oraz wytworzone z nich produkty, które mimo pierwotnego przeznaczenia do spożycia przez ludzi nie nadają się do wykorzystania w przemyśle spożywczym (zmiana przeznaczenia ich wykorzystania)

INNE SUROWCE SPOŻYWCZE – surowce spożywcze, inne niż surowiec podstawowy, wykorzystywane w zakładzie do produkcji wyrobów (np. cukier, sól, przyprawy i in. surowce i dodatki)

 

INFORMACJA: ankieta dotyczy tylko jednego zakładu z danej lokalizacji (nie całej grupy)

PYTANIA OBOWIĄZKOWE - oznaczone czerwoną gwiazdką () - udzielenie  odpowiedzi na pytanie jest obowiązkowe, należy wypełnić wszystkie pola, wpisując właściwą wartość lub jeśli nie dotyczy - wartość 0 (zero).

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Kliknij aby przejść do polityki prywatności.